democratic peace

democratic peace
demokratinė taika statusas T sritis Politika apibrėžtis Liberali tarptautinio nesaugumo problemos sprendimo koncepcija, teigianti, kad tarpvalstybinės taikos ir saugumo šaltinis yra demokratija. Koncepcija remiasi prielaida, kad demokratinės valstybės vengia naudoti jėgą kitų demokratinių valstybių atžvilgiu. Taip yra todėl, kad svarbiausi demokratinio valdymo principai – atstovavimas piliečių interesams, pagarba žmogaus ir piliečio teisėms, pakantumas mažumoms ir jų teisių apsauga – sunkiai suderinami su jėgos naudojimu ir agresyvia užsienio politika. Demokratija skatina nenaudoti jėgos, derinti konfliktuojančius interesus ir ieškoti kompromisų. Koncepcijos šalininkai ragina demokratinių valstybių vadovus ir politikus siekti demokratijos plėtros ir jos įtvirtinimo kuo didesniame skaičiuje valstybių. Daugelis demokratinių valstybių, vykdydamos užsienio politiką, iš dalies vadovaujasi šios teorijos nuostatomis ir jas taiko. Koncepcijos autorystė priskiriama vokiečių filosofui I. Kantui, šią problemą nagrinėjusiam traktate Į amžinąją taiką (1795) ir priėjusiam išvadą, kad taikos užtikrinimo pamatus reikia kloti pačiose valstybėse. atitikmenys: angl. democratic peace

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Democratic peace theory — (or liberal democratic theory[1] or simply the democratic peace ) is the theory that democracies, for some appropriate definition of democracy, rarely, or even never, go to war with one another. Some have preferred the term inter democracy… …   Wikipedia

  • Democratic Peace Party — The Democratic Peace Party Chairman Ahmed Mohamed Bayoumi Al Fadali Founded July 4, 2005 Headquarters Cairo Ideology Liberal Democracy …   Wikipedia

  • List of possible exceptions to the democratic peace theory — One of the claims of theDubious|date=August 2008 democratic peace theory is the absence of war (usually defined as more than 1000 battle deaths per yearFailed verification|date=August 2008 [cite web… …   Wikipedia

  • Peace and conflict studies — Peace Research redirects here Peace and conflict studies is a social science field that identifies and analyses violent and nonviolent behaviours as well as the structural mechanisms attending social conflicts with a view towards understanding… …   Wikipedia

  • Democratic globalization — is a movement towards an institutional system of global democracy that would give world citizens a say in world organizations. This would, in their view, bypass nation states, corporate oligopolies, ideological NGOs, cults and mafias. One of its… …   Wikipedia

  • Democratic Union Party (Egypt) — Democratic Unionist Party Hizb al Itahadi al democrati Chairman Mr. Ibrahim Mohamed Tork Founded April, 1990 Headquarters Cairo Ideology …   Wikipedia

  • Democratic Front Party — حزب الجبهة الديمقراطية Chairperson Osama Al Ghazali Harb Secretary General Mohamed Mansour[1] Founder Osama Al Ghazali Harb Yehia El G …   Wikipedia

  • Democratic Generation Party — Hizb El Geel al Democrati حزب الجيل الديمقراطي Chairman Nagy Abdel Fattah Al Shehabi Founded 2002 Headquarters Cairo Ideology …   Wikipedia

  • Peace Party — could refer to: Political parties *Australian Peace Party, a political party in Australia *Democratic Peace Party, a political party in Egypt *Lebanese Peace Party, a political party in Lebanon *Nationalist Peace Party, a political party in… …   Wikipedia

  • Peace — [ Gari Melchers, Mural of Peace, 1896.] Peace, in the modern usage, is a concept defined by the ideal state of relationship as absence of hostility, at the international level, that of a war. Derived from the Anglo Norman pas c.1140, and meaning… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”